Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning met werkhuis van de schoenmaker

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
97353
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97353

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pittoresk dorpshuis bestaande uit twee volumes, een werkhuis en een woonhuis, met nok haaks op de straat, vermoedelijk oudere kern met verbouwing uit begin 20ste eeuw. Volgens het kadasterarchief verbouwd circa 1907 door Henri Mestdagh, schoenmaker.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning met werkhuis van de schoenmaker

Plein 139 (Kaprijke)
Pittoresk dorpshuis bestaande uit twee volumes, een werkhuis en een woonhuis, vermoedelijk oudere kern met verbouwing uit begin 20ste eeuw. Volgens het kadasterarchief verbouwd circa 1907 door Henri Mestdagh, schoenmaker.