Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 97366   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97366

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ensemble van aaneengesloten huizen gelegen aan een viersprong, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Deurnestraat 3, Stooktstraat 311-315 (Ronse)
Ensemble van aaneengesloten huizen gelegen aan een viersprong, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.