Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
97366
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97366

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ensemble van aaneengesloten huizen gelegen aan een viersprong, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Geheel van dorpswoningen

Deurnestraat 3, Stooktstraat 311-315 (Ronse)
Ensemble van aaneengesloten huizen gelegen aan een viersprong, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.