Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpshuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
97380
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97380

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Alleenstaand dorpshuis met voortuintje.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Walzegem 8 (Oosterzele)
Alleenstaande dorpswoning met voortuintje. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, gebouwd circa 1900, met grijze beraapte lijstgevel met contrasterend witgeschilderd pleister- en stucwerk.