Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dekenij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 97381   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97381

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De dekenij (voormalige pastorie) is een alleenstaand herenhuis, ingeplant aan de noordzijde van de parochiekerk Sint-Eligius, achter een gewitte bakstenen muur en haag met ijzeren toegangshek tussen vierkante gemetste pijlers.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dekenij met tuin

Pastorijstraat 15 (Kruisem)
De dekenij (voormalige pastorie) is een alleenstaand herenhuis, ingeplant aan de noordzijde van de parochiekerk Sint-Eligius, achter een gewitte bakstenen muur en haag met ijzeren toegangshek tussen vierkante gemetste pijlers.