Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
97383
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97383

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Behorend bij het hoekhuis Burgstraat nr. 151. Gelijkaardige gevel als het rechterbuurhuis, volgens archiefstukken verbouwd in 1829.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Peperstraat 46 (Gent)
Behorend bij het hoekhuis Burgstraat nummer 151. Gelijkaardige gevel als het rechterbuurhuis, volgens archiefstukken verbouwd in 1829.