Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gemeentehuis van Wetteren

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden
ID: 97417   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97417

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het voorontwerp voor een nieuw gemeentehuis en vredegerecht van de Gentse architect Ferdinand De Noyette genoot de voorkeur van de Raad en op 9 juni 1870 kreeg hij opdracht de definitieve plannen uit te voeren.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gemeentehuis Wetteren

Markt 1 (Wetteren)
Het voorontwerp voor een nieuw gemeentehuis en vredegerecht van de Gentse architect Ferdinand De Noyette genoot de voorkeur van de Raad en op 9 juni 1870 kreeg hij opdracht de definitieve plannen uit te voeren.