Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Traditioneel burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 97420   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97420

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Diephuis met vier traveeën, drie bouwlagen en zadeldak (leien). Traditionele bak- en zandsteenbouw, klokgevel volgens bouwaanvraag daterend van 1737, zie zelfde jaartal in het fries.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huis De Waterzooi

Sint-Veerleplein 2 (Gent)
Diephuis met vier traveeën, drie bouwlagen en zadeldak (leien). Traditionele bak- en zandsteenbouw, klokgevel volgens bouwaanvraag daterend van 1737, zie zelfde jaartal in het fries.