Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Nieuwenbulkhoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 97435   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97435

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

olgens huisnaambord minstens opklimmend tot 1639. Gelegen in het deel van de straat dat thans doodloopt op de autostrade. Hoeve op begraasd erf, afgesloten door roodgeschilderd ijzeren hek tussen overhoekse pijlers.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Nieuwenbulkhoeve

Wulfhoek 8 (Deinze)
Volgens huisnaambord minstens opklimmend tot 1639. Hoeve op begraasd erf, afgesloten door roodgeschilderd ijzeren hek tussen overhoekse pijlers.