Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pieter: orgel

Beschermd monument van 07-10-1981 tot heden
ID: 975   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/975

Besluiten

Orgels
definitieve beschermingsbesluiten: 07-10-1981  ID: 1703

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het orgel van de Sint-Pieterskerk uit eind 17de-begin 18de eeuw, aanvankelijk gebouwd voor de kerk te Tremelo en in 1830 naar Pellenberg overgebracht.


Waarden

Het orgel in de Sint-Pieterskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter met kerkhof

Kerkplein 1 (Lubbeek)
De oorspronkelijk romaanse kerk met ingebouwde westtoren van circa 1200, werd in 1780 herbouwd in classicistische stijl, de kerk is omringd door een ommuurd kerkhof met enkele waardevolle grafmonumenten.