Stenen molenromp

Beschermd monument van 01-10-2002 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Merelbeke
Deelgemeente Melsen
Straat Stenen Molen
Locatie Stenen Molen zonder nummer (Merelbeke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44043/127.2
  • OO002729

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Windmolen

Stenen Molen zonder nummer, Merelbeke (Oost-Vlaanderen)

De stenen windmolen werd gebouwd in 1771 en in de loop van de 19de eeuw verhoogd en voorzien van een galerij op gemetselde pijlers.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De stenen molenromp van de voormalige olie- en korenwindmolen is beschermd als monument bij ministerieel besluit van 1 oktober 2002.
De stenen windmolenromp werd eerder beschermd als monument bij koninklijk besluit van 16 november 1981. Deze bescherming werd ingetrokken bij ministerieel besluit van 21 januari 1985.

Waarden

De stenen molenromp van de voormalige olie- en korenwindmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als voorbeeld van een molenromp met unieke kenmerken. De molenromp is opgebouwd uit een polygonale sterk conische onderste helft, onderdeel van een stenen molen opgericht in 1771, en uit een cilindervormig bovendeel dat hoogstwaarschijnlijk in de loop van de 19de eeuw werd opgetrokken. Sporen verwijzen nog steeds naar een uniek type stenen galerij op pijlers. Het gaat tevens om een illustratie van enerzijds een bouwwijze (polygonale molenrompen) die in de 18de eeuw in Oost-Vlaanderen wel meer voorkwam en anderzijds de beter gekende cilindervormige molenrompen met zwakke helling uit de 19de eeuw.
Tevens gaat het hier om een materiële getuige van de karakteristieke en met betrekking tot de windvang zeer efficiënte inplanting van windmolens op de oostelijke hellingen boven de Scheldevallei tussen Oudenaarde en Gent.
Door zijn hoogte is deze molenromp bovendien een echt baken die boven het valleilandschap van de Schelde uittorent.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.