Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
97570
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97570

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve van het semi-gesloten type, met boerenwoning en stallen gegroepeerd omheen een vierkant deels gekasseid erf met centrale mestvaalt, ingeplant in de straatbocht en in kern minstens opklimmend tot begin 19de eeuw, volgens het kadasterarchief met vernieuwde stallen uit 1928 en 1938.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Grote Snijdersstraat 66 (Lebbeke)
Hoeve van het semigesloten type, met boerenwoning en stallen gegroepeerd omheen een vierkant deels gekasseid erf met centrale mestvaalt en in kern minstens opklimmend tot begin 19de eeuw, volgens het kadasterarchief met vernieuwde stallen uit 1928 en 1938.