Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Jozefkapel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 97596   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97596

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige parochiekerk, gelegen aan de Durmeboorden en omringd door het gedesafecteerde kerkhof, thans ingericht tot ommegang.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Jozefkapel

St.-Jozefstraat zonder nummer (Temse)
Voormalige parochiekerk, omringd door het gedesaffecteerde kerkhof, heden ingericht tot ommegang. Rechthoekige, eenbeukige kapel in renaissancestijl, van zeven traveeën onder zadeldak. Spiegelbogig portaal in rijk geprofileerde arduinen omlijsting; timpaan met bas-reliëf in pleister; rijk uitgewerkte houten barokke makelaar met jaartal 1672.