Beschermd monument

Park van Tervuren: Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Beschermd monument van 23-10-1985 tot heden

ID: 976   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/976

Besluiten

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
definitieve beschermingsbesluiten: 23-10-1985  ID: 2094

Beschrijving

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, gelegen langs de Leuvensesteenweg te Tervuren, is beschermd als monument. De bescherming omvat het museum en de dienstpaviljoenen, met inbegrip van het interieur. De zolders en kelders maken geen deel uit van de bescherming.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde als volgt: als uitzonderlijk monument van nationale betekenis dat door zijn inplanting in een nieuwe groene omgeving tot één van de meest geslaagde ingrepen van Leopold II mag gerekend worden en waarvan de luxueus uitgevoerde, praktisch intact bewaard gebleven binneninrichting een uniek voorbeeld is van museuminrichting uit het begin van de 20ste eeuw.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000715, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (exterieur en interieur zonder zolders en kelders) (S.N., 1983.)


Waarden

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (exterieur en interieur met uitzondering van zolders en kelders) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en dienstpaviljoenen

Leuvensesteenweg 11-15 (Tervuren)
Symmetrisch uitgewerkt neoclassicistisch complex met links en rechts de dienstpaviljoenen met het museum verbonden door een fraai smeedijzeren hekken, naar ontwerp van de Franse architect Charles Girault ingewijd in 1910.