Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ensemble van arbeidershuizen in eclectische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 97608   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97608

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Tuinwijk van ruim honderd woningen, grotendeels tijdens de eerste helft van de jaren twintig gebouwd door de sociale huisvestingsmaatschappij Zeemanshaard naar ontwerp van architect Camille Damman.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Tuinwijk Zeemanshaard

Admiraal Keyesplein 1-36, 37, 14A, Blokschepenstraat 1, Eiensluisstraat 1-46, 48-68, Heiststraat 140-170, Reingaardsvliet 6-16, Vindictivestraat 2, Westhinderstraat 2-24, 25-43 (Brugge)
Tuinwijk van ruim honderd woningen, grotendeels tijdens de eerste helft van de jaren twintig gebouwd door de sociale huisvestingsmaatschappij Zeemanshaard naar ontwerp van architect Camille Damman.


Is de omvattende vaststelling van

Aaneensluitende eenheidsbebouwing van arbeidershuizen

Eiensluisstraat 1, Heiststraat 144-170, Vindictivestraat 2 (Brugge)
Deze aaneensluitende eenheidsbebouwing sluit aan bij die van de omliggende straten, gelegen rondom het Admiraal Keyesplein. Ze zijn aangelegd in 1925 naar een ontwerp van de Brusselse architect Camille Damman, die in opdracht van de N.V. Zeemanshaard 113 werkmanswoningen tekende.


Eenheidsbebouwing van zes arbeiderswoningen

Reingaardsvliet 6-16 (Brugge)
Reingaardsvliet nrs. 6-16. Eenheidsbebouwing van zes arbeiderswoningen onder één pannen schilddak, ontworpen in 1937 door de Brusselse architect Camille Damman. Baksteenbouw op gecementeerde plint; kleine, ommuurde voortuinen. Volgens de ontwerptekening architectuur met licht modernistische inslag cf. het vandaag aangepaste schrijnwerk; voorts tevens kenmerkende omlopende lichte risalieten


Vrijstaande tweegezinswoning

Heiststraat 140-142 (Brugge)
Heiststraat nrs. 140-142/ Eiensluisstraat. Vrijstaande koppelwoning op L-vormige plattegrond, behorend bij de tuinwijk (cf. Heiststraat nrs. 144-150), gebouwd in 1925 naar ontwerp van de Brusselse architect Camille Damman. Typische baksteenbouw gecombineerd met gecementeerde bovenbouw, rondboogdeuren en patrijspoortvenster in de topgevel. Deels behouden schrijnwerkVóór de woning bevindt zi