Vastgesteld landschapsatlasrelict

Spoorwegbedding lijn 23: deel Borgloon-Tongeren

Vastgesteld landschapsatlasrelict van 25-09-2018 tot heden
ID: 97614   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97614

Beschrijving

Restant van de opgeheven spoorlijn 23, die in 1875-1879 werd aangelegd voor het transport van fruit, suikerbieten, vee, strovlechtwerk en kalksteen vanuit Haspengouw. De spoorwegbedding is goed herkenbaar en wordt deels als wandel- en fietspad gebruikt. Omdat treinen slechts een beperkte hellingsgraad aankunnen, is het tracé grotendeels vlak aangelegd. Daarom ligt het tracé in het licht heuvelende landschap soms ingebed, soms op een verhoogde berm. In de bermen komen hakhoutstoven (o.a. es) voor. Langs het fruitspoor wisselden open (grasland) en meer gesloten zichten (bos) elkaar af.

Motivatie van de afbakening

De afbakening omvat het tracé van het voormalige fruitspoor (laatste kwart 19de-20ste eeuw). De afbakening volgt de kadastrale perceelsgrenzen van het inmiddels opgebroken spoortraject, op de stukken waar het tracé goed genoeg bewaard is gebleven. Enkel het tracé op het grondgebied Tongeren en Borgloon maakt deel uit van de vaststelling, omwille van het openbaar onderzoek (2018-V13) dat zich tot deze gemeenten beperkt.Waarden

historische waarde

Herinnert aan de 19de-eeuwse uitbreiding van het spoorwegnetwerk en in het bijzonder aan de ontsluiting van Haspengouw voor het transport per spoor van landbouwproducten en fruit. De opkomst van de commerciële fruitteelt vanaf het einde van de 19de eeuw lag aan de basis van de ontwikkeling van de fruitstreek zoals die vandaag gekend is. Langs dit traject zijn het stationnetje van Piringen, de gebouwen van de voormalige fruitverwerkende industrie in Borgloon, de stationsomgeving van Jesseren en de spoorzate nog getuigen van het industriële verleden van de streek. Kenmerkend is het hakhout in de bermen van de voormalige spoorwegbedding, dat getuigt van het vroegere voor spoorwegen zo typische hakhoutbeheer.

ruimtelijk-structurerende waarde

De voormalige spoorlijn Drieslinter-Tongeren is in het landschap van op afstand herkenbaar als een groen, biologisch waardevol, lineair element in het landschap. Het doorsnijdt de streek van oost naar west en structureert de omgeving.

esthetische waarde

De afwisseling van open en gesloten zichten en het reliëf vergroten de belevingswaarde van het omliggende landschap.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Spoorwegbedding lijn 23 Drieslinter-Tongeren

Borgloon, Sint-Truiden, Tongeren (Limburg), Linter, Zoutleeuw (Vlaams-Brabant)
Deze voormalige spoorlijn 23 loopt van Drieslinter naar Tongeren. Het eerste deel, tussen Drieslinter en Sint-Truiden, werd ingereden op 27 mei 1878. Het laatste deel, tussen Borgloon en Tongeren werd op 10 september 1879 geopend. De spoorlijn werd ook wel de fruitspoorlijn genoemd omdat er veel fruit langs vervoerd werd voor de stroopfabrieken. In 1957 werd het personenverkeer stopgezet. Vanaf 1958 tot 1980 werd de spoorweg definitief gesloten en werden de sporen opgebroken. Het grootste deel van de voormalige lijn 23 is nu aangelegd als fietspad.