Erfgoedlandschap

Bouvelobos, Hemsrode en Steilrand van Moregem

Erfgoedlandschap van 21-02-2018 tot heden

ID: 97666   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97666

Beschrijving

Het erfgoedlandschap Bouvelobos, Hemsrode en Steilrand van Moregem werd aangeduid op basis van de vastgestelde ankerplaats 'Bouvelobos en Hemsrode' bij gewestelijk RUP 'Bouvelobos, Hemsrode en Steilrand van Moregem'.



Aanduiding van

Is de bescherming van

Bouvelobos en Hemsrode

Anzegem, Gijzelbrechtegem (Anzegem), Elsegem, Petegem-aan-de-Schelde, Wortegem (Wortegem-Petegem)
Dit gebied omvat enerzijds de versnipperde boskern van het vroegere Bouvelobos gelegen op de heuvelkam van het Schelde-Leie-inteerfluvium met omgevend open akkerareaal, versneden door smalle beekvalleien en anderzijds de domeingoederen rond het Kasteel van Hemsrode. Rond de historische hoeves Ten Bulke en Hof te Bouvelo bevinden zich oude, middeleeuwse ontginningskernen. Daarnaast zijn in het gebied ook Steentijd-nederzettingen bekend. Het open en nagenoeg onbebouwd karakter, plaatselijk afgewisseld met traditioneel beheerde bossen met bronactiviteit, het waterrijke kasteeldomein van Hemsrode doorsneden door dreven, de uitgesproken hoogteligging (topzones) op de waterscheidingskam en de weidse vergezichten op zowel de Schelde- als de Leievallei vormen voorname landschapskenmerken.


Is de omvattende bescherming van

Arbeiderswoning

Holdestraat 8 (Anzegem)
Dwars op de straat ingeplant 19de-eeuws arbeidershuisje. Volume reeds aangegeven op de Atlas der Buurtwegen (circa 1847). Witgekalkte verankerde baksteenbouw onder zadeldak. Rechthoekige muuropeningen onder I-balk; vernieuwd schrijnwerk.


Boerenwoning

Voskensstraat 15 (Wortegem-Petegem)
Boerenwoning uit de tweede helft van de 19de eeuw gelegen middenin weiden. Ten oosten, voorheen gewit bakhuis van het tweedelig type onder zadeldak en ten westen, vroeger dienstgebouwtje onder verspringend zadeldak.


Boerenwoning

Bosstraat 4 (Wortegem-Petegem)
Vroegere herberg van jaren 1845-1850. Naar het zuiden georiënteerd bakstenen boerenhuisje van vijf traveeën onder steil zadeldak; mogelijk vroeger met strobedekking.


Boerenwoning

Gotstraat 4 (Wortegem-Petegem)
Laag boerenhuisje uit het eerste kwart van de 19de eeuw aan zijweg van de straat. IJzeren hek aan dito pijlers.


Hoeve De Barze

Ouden Heirweg 4 (Anzegem)
Historisch waardevolle hoeve zogenaamd "De Barze", deel uitmakend van de kasteelsite Hemsrode, volgens de eigenares daterend van circa 1642.


Hoeve Goed ten Bulcke

Petegemstraat 3 (Anzegem)
Hoeve, ingeplant op een sterk hellend terrein, met 18de-eeuwse kern bestaande uit al dan niet gewitte bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken met semi-gesloten opstelling gegroepeerd rond een deels gekasseid erf.


Hoeve in L-vorm

Ouden Heirweg 6 (Anzegem)
Dieper in gelegen hoeve met 19de-eeuws uitzicht, met behouden configuratie aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (circa 1845). Vermoedelijk site met 18de-eeuwse kern, zie aanduiding volume op die plaats op de Ferrariskaart (1770-1778).


Hoeve Van de Populiere

Groenstraat 25 (Wortegem-Petegem)
Vroegere heerlijke hoeve met losse bestanddelen van circa 1850, mogelijk met oudere kern, eind 19de eeuw aangepast en met dienstgebouwen uitgebreid. Twee vierkante gewitte bakstenen hekpijlers met piramidale bekroning, linker vernieuwd.


Kasteel Hemsrode

Hemsrode 3 (Anzegem)
Volledig omwalde en deels ommuurde site, bestaande uit kasteel (voormalig koetshuis), en bijgebouwen en buiten de omwalling gelegen hoeve . Vierkante omwalling met twee uitlopers naar het zuiden en één bredere naar het noordwesten.


Pastorie Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Rochusparochie

Gotstraat 2 (Wortegem-Petegem)
Pastorie van eind 19de eeuw op plaats van pastorie van circa 1840.