Erfgoedlandschap

Bouvelobos, Hemsrode en Steilrand van Moregem

Erfgoedlandschap van 21-02-2018 tot heden
ID: 97666   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97666

Beschrijving

Het erfgoedlandschap Bouvelobos, Hemsrode en Steilrand van Moregem werd aangeduid op basis van de vastgestelde ankerplaats 'Bouvelobos en Hemsrode' bij gewestelijk RUP 'Bouvelobos, Hemsrode en Steilrand van Moregem'.Waarden


Aanduiding van

Is de bescherming van

Bouvelobos en Hemsrode

Anzegem, Gijzelbrechtegem (Anzegem), Elsegem, Petegem-aan-de-Schelde, Wortegem (Wortegem-Petegem)
Dit gebied omvat enerzijds de versnipperde boskern van het vroegere Bouvelobos gelegen op de heuvelkam van het Schelde-Leie-inteerfluvium met omgevend open akkerareaal, versneden door smalle beekvalleien en anderzijds de domeingoederen rond het Kasteel van Hemsrode. Rond de historische hoeves Ten Bulke en Hof te Bouvelo bevinden zich oude, middeleeuwse ontginningskernen. Daarnaast zijn in het gebied ook Steentijd-nederzettingen bekend. Het open en nagenoeg onbebouwd karakter, plaatselijk afgewisseld met traditioneel beheerde bossen met bronactiviteit, het waterrijke kasteeldomein van Hemsrode doorsneden door dreven, de uitgesproken hoogteligging (topzones) op de waterscheidingskam en de weidse vergezichten op zowel de Schelde- als de Leievallei vormen voorname landschapskenmerken.

Is de omvattende bescherming van

Arbeiderswoning

Holdestraat 8 (Anzegem)
Holdestraat nr. 8. Dwars op de straat ingeplant 19de-eeuws arbeidershuisje. Volume reeds aangegeven op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1847). Witgekalkte verankerde baksteenbouw onder zadeldak. Rechthoekige muuropeningen onder I-balk; vernieuwd schrijnwerk.


Boerenwoning

Voskensstraat 15 (Wortegem-Petegem)
Boerenhuisje uit de tweede helft van de 19de eeuw gelegen middenin weiden.


Boerenwoning

Bosstraat 4 (Wortegem-Petegem)
Eind 19de-eeuwse boerenarbeiderswoning. Naar het zuiden georiënteerd bakstenen boerenhuisje van vijf traveeën onder steil zadeldak; mogelijk vroeger met strobedekking.


Boerenwoning

Gotstraat 4 (Wortegem-Petegem)
Laag boerenhuisje uit het eerste kwart van de 19de eeuw aan zijweg van de straat. IJzeren hek aan dito pijlers.


Hoeve De Barze

Ouden Heirweg 4 (Anzegem)
Ouden Heirweg nr. 4. Historisch waardevolle hoeve z.g. "<italic>De Barze</italic>", deel uitmakend van de kasteelsite Hemsrode, volgens de eigenares daterend van ca. 1642. De benaming is afkomstig van <italic>l' Auberge</italic>, een stopplaats voor de reizigers tussen Kortrijk en Oudenaerde cf. bewaarde paardenring in voorgevel.Losstaande al dan niet gewitte bakstenen bestanddelen onder pan


Hoeve Goed ten Bulcke

Petegemstraat 3 (Anzegem)
Petegemstraat nr. 3. Historische hoeve z.g. "<italic>Goed ten Bulcke</italic>" cf. opschrift boven poortdoorgang (erfgevel), thans leegstaand en in vervallen toestand. De hoeve wordt tijdens het ancien régime in leen gehouden van het leenhof van Zottegem en was ongeveer 17 ha. groot.Hoeve, ingeplant op een sterk hellend terrein, met 18de-eeuwse kern bestaande uit al dan niet gewitte bakste


Hoeve Van de Populiere

Groenstraat 25 (Wortegem-Petegem)
Vroegere heerlijke hoeve met losse bestanddelen van circa 1850, mogelijk met oudere kern, eind 19de eeuw aangepast en met dienstgebouwen uitgebreid. Twee vierkante gewitte bakstenen hekpijlers met piramidale bekroning, linker vernieuwd.


Kasteel Hemsrode

Hemsrode 3 (Anzegem)
Hemsrode nr. 3. Kasteel z.g. "Hemsrode". Volledig omwalde en deels ommuurde site, bestaande uit kasteel (voormalig koetshuis), en bijgebouwen en buiten de omwalling gelegen hoeve (cf. Ouden Heirweg nr. 4). Vierkante omwalling met twee uitlopers naar het zuiden en één bredere naar het noordwesten.Toegangsdreef, vertrekkend aan de Kalkstraat afgezoomd door beuken en vervolge


L-vormige hoeve

Ouden Heirweg 6 (Anzegem)
Ouden Heirweg nr. 6. Dieper in gelegen hoeve met 19de-eeuws uitzicht, met behouden configuratie aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1845). Vermoedelijk site met 18de-eeuwse kern cf. aanduiding volume op die plaats op de Ferrariskaart (1770-1778).Woonhuis (ten noorden) en dubbele dwarsschuur (ten westen) in L-vorm opgesteld rond een deels verhard erf. Volumes van gewitte baksteen onde


Pastorie

Gotstraat 2 (Wortegem-Petegem)
Pastorie van eind 19de eeuw op plaats van pastorie van circa 1840.