Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Bosseveerhoeve: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 16-12-1991 tot heden

ID
9768
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9768

Besluiten

Bosseveerhoeve en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-1991  ID: 2421

Beschrijving

De omgeving van de Bosseveerhoeve langs de Molenweidestraat te Heusden is beschermd als dorpsgezicht. In hetzelfde besluit werd de hoeve beschermd als monument. De hoeve zelf maakt geen deel uit van het dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: als voor de cultuurhistorie belangrijk voorbeeld van een laatmiddeleeuwse voormalige kloostersite aan de Schelde, zijnde van de cisterciƫnzerinnenabdij Nieuwen-Bosch uit de 13de-14de eeuw waarvan reeds resten werden blootgelegd; als cultuurlandschappelijk voorbeeld van een grote omwalde abdijhoeve waarvan ook de dreven en omgevende landerijen bewaard bleven.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000827, Bosseveerhoeve met omgeving (VAN DEN BOSSCHE H., 1991).


Waarden

De omgeving van de Bosseveerhoeve met weiland en landerijen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde:

Andere relaties

Is gerelateerd aan

Bosseveerhoeve

Molenweidestraat 24-32 (Destelbergen)