Beschermd monument

Kartuizerklooster: kapel en priorswoning

Beschermd monument van tot heden

ID
9769
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9769

Besluiten

Kartuizersklooster: kapel en priorswoning
definitieve beschermingsbesluiten: 18-07-1996  ID: 3080

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De kapel en de priorswoning van het kartuizerklooster zijn beschermd als monument.Waarden

De kapel en de voormalige priorswoning van het voormalig kartuizerklooster zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

de voormalige priorswoning bestaat uit de 15de-eeuwse kern, het 17de-eeuwse volume en de aanpassingen in het begin van de 19de eeuw door Lieven Bauwens in empirestijl. Van deze aanpassing dateert de halfronde toegang, de muuropeningen en de merkwaardige Egyptiserende trap van ingenieur Dieudonné.
De artistieke waarde van de kapel wordt gevormd door het feit dat het een barokke kapel betreft daterend van 1659-1660 opgetrokken door Tobias d'Oosterlinck. De kapel behield het volume, westgevel en merkwaardige gewelf uit deze periode. Door toedoen van Lieven Bauwens omgevormd tot fabriek door de onderverdeling in vier bouwlagen. Rond 1860 terug ingericht als kapel, met uitzondering van de laatste twee traveeën. Van bijzonder belang is de 19de-eeuwse aankleding van de kapel, grotendeels in neogotische stijl met lambrisering waarin kruisweg, koorgestoelte, doksaal, biechtstoelen en preekstoel van de hand van Mathias Zens en zijn atelier; verder hoofdaltaar in Lodewijk XV-stijl, beschildering van 1935-36, neogotische beelden van de hand van F. Van Havermaet, aantal glasramen door Van Evele van circa 1930.

historische waarde

als restanten van een circa 1480 ontstaan klooster van de Derde Orde van Sint-Franciscus, na de godsdienstoorlogen ingenomen door de kartuizers en hersteld en uitgebreid. Rond het midden van de 17de eeuw ontstonden de priorswoning, klein pand, de kapel, en de uitbreiding van het grote pand. Opgeheven door keizer Jozef II in 1783, rond 1799 aangekocht door Lieven Bauwens die het complex inrichtte tot mechanische spinnerij en de priorswoning rond 1803 verbouwde tot een luxueuse woning. In 1814 door Lieven Bauwens verlaten en op 24 december 1814 werd in de spiegelzaal van de voormalige priorswoning de vrede van Gent gesloten tussen Engeland en Amerika. In 1844 aangekocht voor de broeders van Sint-Jan de Deo. In de loop van de 19de eeuwen de 20ste eeuw werd het complex aangepast als psychiatrische kliniek. Sinds 1946 gefusioneerd met de broeders hiëronymieten.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kartuizerklooster

Fratersplein 9, 9A, Groenebriel 3 (Gent)
Het klooster Sint-Jan in Eremo werd gesticht in 1456 door de fraters van de Derde Orde van Sint-Franciscus. In de 17de eeuw werd het klooster hersteld en uitgebreid: onder prior Justus de Nokere (1651-1661) werd onder andere een nieuwe kapel gebouwd en een afzonderlijke woning voor de prior. In 1797 richtte Lieven Bauwens in het klooster tijdelijk een katoenspinnerij in. In de 19de en 20ste eeuw ondergingen de gebouwen aanpassingen. In 1907 werd aan Groenebriel naar ontwerp van architect V. Vaerewyck een woning gebouwd voor de geestelijke directeur. De huidige plattegrond van het klooster vertoont een ommuurd domein met een in twee verdeelde rechthoekige binnenplaats. Deze binnenplaats is aan noordzijde begrensd door een U-vormig complex. Volgende gebouwen bevatten de oude kern van het voormalige kartuizerklooster: de voormalige woning van de prior, de verbindingsvleugel met de kapel en de kapel.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.