Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sociale woonwijk Berchemlei

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 97698   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97698

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Deze sociale woonwijk omvat typerende arbeidershuizen in rijbebouwing met opvallende hoekhuizen uit het interbellum, aangevuld in de naoorlogse periode met een volkswijk.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sociale woonwijk Berchemlei

Berchemlei 162-258, Bert Verlacktstraat 1, Bouwhandelstraat 85-93, 94-129, 130-138, Frans De Vriendtstraat 1-22, 23-45, Stan Ockersstraat 1-2 (Antwerpen)
Deze sociale woonwijk omvat typerende arbeidershuizen in rijbebouwing met opvallende hoekhuizen uit het interbellum, aangevuld in de naoorlogse periode met een volkswijk.