Beschermd cultuurhistorisch landschap

Buylaers - Verloren Bos

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 11-05-1992 tot heden

ID: 9770   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9770

Besluiten

Buylaers-Verloren Bos
definitieve beschermingsbesluiten: 11-05-1992  ID: 2427

Beschrijving

Het gebied Buylaers - Verloren Bos, met inbegrip van het kasteel Verloren Bos en bijhorend park, te Lokeren is beschermd als landschap.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de wetenschappelijke waarde van het gebied Buylaers - Verloren Bos als volgt werd gemotiveerd: De “Buylaers” is een voormalig vloeimeersengebied van de Durme, dat nog een aantal interessante flora-elementen bevat. Plantensoorten zoals blaaszegge (Carex vesicaria), grote ratelaar (Rhinanthus augustifolius), moerasbasterdwederik (Epilobium palustre), moerasbeemdgras (Poa palustris), die op landelijk vrij zeldzaam tot zeldzaam zijn, komen er nog voor. In de totaliteit van de flora valt ook het grote aandeel op van hydrofyten en freatofyten, respectievelijk waterplanten en planten waarvan het voorkomen uitsluitend of voornamelijk beperkt is tot de invloedssfeer van het freatisch of grondwateroppervlak. Algemeen kan gesteld worden dat planten van waterrijke milieus behoren tot één van de meest bedreigde plantengroepen.Het park “Verloren Bos”, dat dateert uit de periode van rond de eeuwisseling, bevat elementen met een landschappelijke aanleg en met een formele aanleg. Het park bezit een niet onaardige bomencollectie. Ook enkele op landelijk vlak zeldzame wilde plantensoorten zoals rankende helmbloem (Corydalis claviculata) en kleine duizendknoop (Polygonum minus) vinden hier een geschikte habitat. Vermeldenswaardig voor het park is ook de ijskelder. “Buylaers” en “Verloren Bos” of alluviaal landschap en stuifzandlandschap zijn twee elementen die typerend zijn voor het rivierlandschap van de Durme.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000829, Buylaers-Verloren Bos, advies KCML (1992).


Waarden

Het gebied “Buylaers-Verloren Bos” is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

-

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Buylaers en Verloren Bos

Aardeken, Bleekmeersstraat, Nijverheidstraat, Snepstraat (Lokeren)
Het gebied Buylaers - Verloren Bos, respectievelijk een alluviaal landschap en een stuifzandlandschap zijn twee elementen die het rivierlandschap van de Durme typeren. Het deelgebied Verloren Bos omvat het omstreeks 1899-1900 gebouwde eclectische kasteel Verloren Bos met park.

Is de omvattende bescherming van

Kasteel Verloren Bos

Nijverheidstraat 17 (Lokeren)
Eclectisch landhuis met ingrijpend gerenoveerd koetshuis, gebouwd omstreeks 1899-1900 naar ontwerp van de Gentse architect Emile Van Hoecke-Peeters in opdracht van industrieel Gonzales. Het eclectische landhuis sluit stilistisch aan bij de cottagestijl en vertoont eveneens invloeden van art nouveau, die voornamelijk in het interieur bewaard zijn.