Vleeshuiswijk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Braderijstraat, Bullinckplaats, Driehespenstraat, Gildekamersstraat, Kuipersstraat, Lange Doornikstraat, Oude Beurs, Palingbrug, Repenstraat, Ruckersplaats, Vleeshouwersstraat, Willem Ogierplaats, Zilversmidstraat
Locatie Braderijstraat 2, Bullinckplaats 1-7, 2-6, Driehespenstraat 1-3, Gildekamersstraat 1, Kuipersstraat 9-15, 2-6, Lange Doornikstraat 16, Oude Beurs 16, Palingbrug 12, Repenstraat 8, Ruckersplaats 1-7, 2-6, Vleeshouwersstraat 10, 21-23, Willem Ogierplaats 1-2, Zilversmidstraat 1-9, 2-10 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers

Is de (gedeeltelijke) vaststelling van

Vleeshuiswijk

Braderijstraat 2, Bullinckplaats 1-7, 2-6, Driehespenstraat 1-3, Gildekamersstraat 1, Kuipersstraat 9-15, 2-6, Lange Doornikstraat 16, Oude Beurs 16, Palingbrug 12, Repenstraat 8, Ruckersplaats 1-7, 2-6, Vleeshouwersstraat 10, 21-23, Willem Ogierplaats 1-2, Zilversmidstraat 1-9, 2-10 (Antwerpen)

De Vleeshuiswijk te Antwerpen is een sociale woonwijk die de omslag illustreert van modernistische stadssanering naar stadsvernieuwing tijdens het derde kwart van de 20ste eeuw.

Is de omvattende vaststelling van

Poppentheater De Poesje

Palingbrug 12, Antwerpen (Antwerpen)

Voorheen bepleisterd rijhuis waarvan heden slechts onderbouw rest: gebouwtje deels met kelderverdieping van zes traveeën; in kern opklimmend tot tweede helft 16de of eerste helft 17de eeuw.

Beschrijving

De Vleeshuiswijk te Antwerpen is een sociale woonwijk die de omslag illustreert van modernistische stadssanering naar stadsvernieuwing tijdens het derde kwart van de 20ste eeuw.

Waarden

historische waarde

architecturale waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.