Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vleeshuiswijk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
97700
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97700

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

De Vleeshuiswijk te Antwerpen is een sociale woonwijk die de omslag illustreert van modernistische stadssanering naar stadsvernieuwing tijdens het derde kwart van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vleeshuiswijk

Braderijstraat 2, Bullinckplaats 1-6, 7, Driehespenstraat 1-3, Gildekamersstraat 1, Kuipersstraat 2-6, 9-15, Lange Doornikstraat 16, Oude Beurs 16, Palingbrug 12, Repenstraat 8, Ruckersplaats 1-6, 7, Vleeshouwersstraat 10, 21-23, Willem Ogierplaats 1-2, Zilversmidstraat 1-10 (Antwerpen)
De Vleeshuiswijk te Antwerpen is een sociale woonwijk die de omslag illustreert van modernistische stadssanering naar stadsvernieuwing tijdens het derde kwart van de 20ste eeuw.

Is de omvattende vaststelling van

Poppentheater De Poesje

Palingbrug 12 (Antwerpen)
Voorheen bepleisterd rijhuis waarvan heden slechts onderbouw rest: gebouwtje deels met kelderverdieping van zes traveeën; in kern opklimmend tot tweede helft 16de of eerste helft 17de eeuw.