Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Bouwblok met pakhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
97707
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97707

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Het bouwblok gevormd door de Oudeleeuwenrui in het zuiden, het Van Schoonbekeplein in het westen, de Godefriduskaai in het noorden en de Zeevaartstraat in het oosten wordt gekenmerkt door een aantal historische pakhuizen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Bouwblok met pakhuizen

Godefriduskaai, Oudeleeuwenrui, Spanjaardsteeg, Van Schoonbekeplein, Zeevaartstraat (Antwerpen)
Het bouwblok gevormd door de Oudeleeuwenrui in het zuiden, het Van Schoonbekeplein in het westen, de Godefriduskaai in het noorden en de Zeevaartstraat in het oosten wordt gekenmerkt door een aantal historische pakhuizen.

Is de omvattende vaststelling van

Ambtswoning en kantoor van de hoofdhavenmeester

Oudeleeuwenrui 23 (Antwerpen)
Markant gebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl, opgetrokken door de Stad Antwerpen, naar een ontwerp door stadbouwmeester Gustave Royers uit 1898. Het pand huisvestte de ambtswoning en het kantoor van de hoofdhavenmeester. Aannemer Adolf Laurent Van Peeterssen voerde de werken in 1899-1900 uit.


Café in neogotische stijl

Oudeleeuwenrui 21 (Antwerpen)
Café in neogotische stijl gebouwd in opdracht van de heer H. Van Humbeeck, naar een ontwerp door de architect Louis Gife uit 1898. Renovatie tot meergezinswoning met handelsruimte naar een ontwerp door het architectenbureau Driesen Meersman Thomaes uit 2003.


Hydraulische centrale

Oudeleeuwenrui 27 (Antwerpen)
Voormalige hydraulische centrale of pershuis van het aanpalende Stapelhuis Sint-Felix. Het gebouw in neogotische stijl werd opgetrokken naar een ontwerp door de architect Jean-Laurent Hasse uit 1884. Opdrachtgever was de Compagnies des Docks, Entrepôts en Magasins Généraux d'Anvers. Het pershuis leverde de drijfkracht voor de hydraulische kranen in de verschillende pakhuizen.


Magazijn Albert

Oudeleeuwenrui 7-11 (Antwerpen)
Geheel van twee haaks op elkaar ingeplante pakhuizen, gebouwd in opdracht van de firma Van den Bergh & Cie, naar ontwerpen door de architect Frans J.H. Bex. Als eerste kwam in 1850 het rechter pand tot stand, in 1862 gevolgd door het linker pand.


Magazijn Arend

Oudeleeuwenrui 25 (Antwerpen)
Neoclassicistisch pakhuis volgens de bouwaanvraag opgetrokken door de weduwe J.B. Emsens, die minstens sinds 1844 een brouwerij uitbaatte op dit perceel. Het complex werd verbouwd naar een ontwerp door de architect Henri Van Dijk uit 1936.


Magazijn Godfried

Godefriduskaai 36 (Antwerpen)
Pakhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de stad Antwerpen, naar een ontwerp door ingenieur Frans De Winter, hoofd van de dienst haveninrichtingen, uit 1904. De Antwerpse aannemer J.H. Bolsée, Em. Hargot & Cie, voltooide het gebouw in 1905.


Meergezinswoning in art-nouveaustijl

Oudeleeuwenrui 33 (Antwerpen)
Meergezinswoning in art-nouveaustijl gebouwd in opdracht van Jan Pieter Hubert Mingels, naar een ontwerp door Jan Van Weert uit 1907.


Pakhuis Michiels-Loos

Godefriduskaai 28 (Antwerpen)
Pakhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de rederij Michiels-Loos, naar een ontwerp door de architect Lievin Van Opstal uit 1863, op de terreinen van de afgebrande "Raffinerie Belge".


Stapelhuis Rubens-Noord

Godefriduskaai 14-16 (Antwerpen)
Pakhuis in neotraditionele stijl, volgens de bouwaanvraag opgetrokken in 1849. Bouwheer was de ondernemer Alphonse Belpaire, die als ingenieur van Bruggen en Wegen wellicht ook instond voor het ontwerp.


Stapelhuis Rubens-Zuid

Oudeleeuwenrui 13 (Antwerpen)
Langgerekt pakhuis op een L-vormige plattegrond tussen de Oudeleeuwenrui en de Spanjaardsteeg, volgens de bouwaanvraag opgetrokken in 1850. Bouwheer was de ondernemer Alphonse Belpaire, die als ingenieur van Bruggen en Wegen wellicht ook instond voor het ontwerp.


Stapelhuis Sint-Felix

Godefriduskaai 30, Oudeleeuwenrui zonder nummer (Antwerpen)
Pakhuis in neoclassicistische stijl, in 1858 gebouwd naar ontwerp van architect Felix Pauwels, voor de Compagnie Générale de Matériels de Chemin de Fer. Grondige renovatie tot Felixarchief door Robbrecht en Daem architecten in 1997-2006.


The Dawson Memorial Church

Van Schoonbekeplein 13 (Antwerpen)
Britse zeemansmissie en -kerk opgericht op initiatief van The Missions to Seamen. Gebouw in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Rodolphe Frank uit 1911, opgetrokken door de aannemer Gebroeders Kockerols in 1912.


Werf- en Vlasnatie

Oudeleeuwenrui 19 (Antwerpen)
Natiegebouw van de Werf- en Vlasnatie, opgetrokken naar een ontwerp door de aannemer P.J. Verlinden uit 1868. De natie ontstond in 1847 uit de fusie van de aloude Werfnatie en de Vlasnatie.