Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sociaal wooncomplex Ten Weyngaerde

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 97715   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97715

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Modernistisch sociaal woonblok, zogenaamd Ten Weyngaerde, gebouwd omstreeks 1952 in opdracht van sociale huisvestingsmaatschappij Onze Woning naar ontwerp van architecten Géo Brosens en C. Van der Voodt.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sociaal wooncomplex Ten Weyngaerde

Lange Lozanastraat 101-103 (Antwerpen)
Modernistisch sociaal woonblok, zogenaamd Ten Weyngaerde, gebouwd omstreeks 1952 in opdracht van sociale huisvestingsmaatschappij Onze Woning naar ontwerp van architecten Géo Brosens en C. Van der Voodt.