Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stalinsstraat

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 97720   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97720

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Doodlopende steeg met huidige bebouwing die bestaat uit arbeidershuizen en nog enkele houten huizen, grotendeels uit tweede helft 19de en eerste kwart 20ste eeuw met latere aanpassingen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

stedenbouwkundige waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stalinsstraat

Stalinsstraat 18-34, 35-60, 61-65, 66-79, 80-88 (Antwerpen)
Doodlopende steeg met huidige bebouwing die bestaat uit arbeidershuizen en nog enkele houten huizen, grotendeels uit tweede helft 19de en eerste kwart 20ste eeuw met latere aanpassingen.