Beschermd monument

Bedevaartskapel Onze-Lieve-Vrouw van Troost ter Warande

Beschermd monument van 21-04-1994 tot heden
ID: 9773   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9773

Besluiten

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Troost met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 21-04-1994  ID: 2672

Beschrijving

De bedevaartkapel Onze-Lieve-Vrouw van Troost ter Warande is beschermd als monument.


Waarden

De kapel Onze-Lieve-Vrouw van Troost ter Warande is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als bedevaartkapel gesticht in de 16de eeuw en wederopgebouwd in 1863 in neobarokstijl;
als voorbeeld van een voor 1583 bestaand oratorium dat in de 16de eeuw en 17de eeuw uitgebouwd werd tot een bedevaartkapel, die in 1863 nogmaals werd vergroot en 1871 erkend werd als hulpkerk;
als voorbeeld van nog bestaande grote volksdevotie ontstaan uit een legende die vermoedelijk teruggaat tot het begin van de 17de eeuw.

historische waarde

Als bedevaartkapel gesticht in de 16de eeuw en wederopgebouwd in 1863 in neobarokstijl;
als voorbeeld van een voor 1583 bestaand oratorium dat in de 16de eeuw en 17de eeuw uitgebouwd werd tot een bedevaartkapel, die in 1863 nogmaals werd vergroot en 1871 erkend werd als hulpkerk;
als voorbeeld van nog bestaande grote volksdevotie ontstaan uit een legende die vermoedelijk teruggaat tot het begin van de 17de eeuw.

volkskundige waarde

Als bedevaartkapel gesticht in de 16de eeuw en wederopgebouwd in 1863 in neobarokstijl;
als voorbeeld van een voor 1583 bestaand oratorium dat in de 16de eeuw en 17de eeuw uitgebouwd werd tot een bedevaartkapel, die in 1863 nogmaals werd vergroot en 1871 erkend werd als hulpkerk;
als voorbeeld van nog bestaande grote volksdevotie ontstaan uit een legende die vermoedelijk teruggaat tot het begin van de 17de eeuw.

wetenschappelijke waarde

Als bedevaartkapel gesticht in de 16de eeuw en wederopgebouwd in 1863 in neobarokstijl;
als voorbeeld van een voor 1583 bestaand oratorium dat in de 16de eeuw en 17de eeuw uitgebouwd werd tot een bedevaartkapel, die in 1863 nogmaals werd vergroot en 1871 erkend werd als hulpkerk;
als voorbeeld van nog bestaande grote volksdevotie ontstaan uit een legende die vermoedelijk teruggaat tot het begin van de 17de eeuw.

historische waarde

in casu documentaire waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Bedevaartkapel Onze-Lieve-Vrouw van Troost ter Warande

Winkelwarande zonder nummer (Gent)
Op de wijk "Gemeenteheide", langs de steenweg naar Wachtebeke. Omringd door linden. Volgens overlevering gesticht in de 16de eeuw ingevolge een belofte door een Spaans officier. Vergroot wederopgebouwd in 1863 in neobarokstijl. Volgens kadastergegevens vergroot in 1887 (onder meer nieuwe sacristie).