Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kapel der Miraculeuze kruisen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 05-12-1995 tot heden

ID: 9774   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9774

Besluiten

Kruiskapel met omgeving, ommegangskappelletjes en driehoekig dorpsplein
definitieve beschermingsbesluiten: 05-12-1995  ID: 2977

Beschrijving

De Kapel der Miraculeuze kruisen of de Kruiskapel langs de Kruiskapeldreef te Eksaarde is met haar omgeving beschermd als dorpsgezicht. De omgeving wordt gevormd door de dreef die van de kapel naar de Ramstraat loopt, met inbegrip van de kruiswegkapellen, het statiekruis en de Kruisput. In hetzelfde besluit werd de kapel ook beschermd als monument.Waarden

De kapel en haar onmiddellijke omgeving, meer bepaald de dreef leidend naar de Ramstraat met de ommegangskapellen, het statiekruis en de zogenaamde “Kruisput” is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

als bedevaartkapel ingeplant in een landelijke omgeving waarin de rode beukendreef met de laatste statiekapelletjes van de ommegang een beeldbepalend aspect van de site vormt.

historische waarde

als bedevaartkapel ingeplant in een landelijke omgeving waarin de rode beukendreef met de laatste statiekapelletjes van de ommegang een beeldbepalend aspect van de site vormt.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kapel der Miraculeuze kruisen en kruiswegkapellen

Eksaarde-dorp zonder nummer, Kruiskapeldreef zonder nummer, zonder nummer, Oosteindeken zonder nummer, zonder nummer, Ramstraat zonder nummer (Lokeren)
Bedevaartkapel, in 1626 gebouwd op de plaats waar in 1317 twee kruisen gevonden werden waaraan bovenmenselijke krachten toegeschreven worden. Op de ongeveer 2 kilometer lange weg van de kerk tot aan de kapel zijn veertien kruiswegkapelletjes geplaatst, in zandsteenbouw op arduinen sokkel en daterend van 1877.