Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tuinwijk Essenhout

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 97745   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97745

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Tuinwijk met 58 woningen tussen 1921-23 gebouwd door de sociale huisvestingsmaatschappij De Nieuwe Wijk van Capellen naar ontwerp van architect Paul Smekens.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

stedenbouwkundige waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Tuinwijk Essenhout

Akkerstraat 20-62, Nieuwe Wijk 1-26 (Kapellen)
Tuinwijk met 58 woningen tussen 1921-23 gebouwd door de sociale huisvestingsmaatschappij De Nieuwe Wijk van Capellen naar ontwerp van architect Paul Smekens.