Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpskern van Waarloos

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
97746
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97746

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

De zone rond de Sint-Michielskerk, met de Ferdinand Maesstraat als centrale as, vormt de eigenlijke kern van de gemeente Waarloos.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpskern van Waarloos

Ferdinand Maesstraat (Kontich)
De zone rond de Sint-Michielskerk, met de Ferdinand Maesstraat als centrale as, vormt de eigenlijke kern van de gemeente Waarloos.

Is de omvattende vaststelling van

Café Brouwershuis

Ferdinand Maesstraat 60 (Kontich)
Herberg bij inmiddels verdwenen brouwerij, met lijstgevel van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak, uit eind 18de- of eerste helft 19de eeuw.


Dorpswoningen

Ferdinand Maesstraat 54-58 (Kontich)
Rijhuizen, eertijds behorend tot de brouwerij. Lijstgevel van in totaal acht traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Gemeentehuis van Waarloos

Ferdinand Maesstraat 47-49 (Kontich)
Hoekgebouw van vier + drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, 1903-1904 in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar ontwerp van Karel Janssens.


Hoekhuis gedateerd 1897

Ferdinand Maesstraat 74 (Kontich)
Hoekhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gedateerd 1897, in neotraditionele stijl.


Parochiekerk Sint-Michiel

Ferdinand Maesstraat zonder nummer (Kontich)
Neogotische pseudo-kruisbasiliek gelegen op kleine verhevenheid met deels ommuurd en omhaagd kerkhof waarrond smalle paden.