Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Groot Begijnhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 97756   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97756

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Het Groot Begijnhof van Mechelen klimt op tot het einde van de 16de en de 17de eeuw. Gevestigd binnen een bestaande stadswijk, vormde het een stad in de stad.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Groot Begijnhof

Acht-Zalighedenstraat 1-4, 6-32, Begijnenkerkhof 1-7, Cellebroedersstraat 11-13, Conventstraat 2-24, Fonteinstraatje 1-5, Guido Gezellelaan 15-63, Hoviusstraat 1-18, 19-23, Jezuspoort 2-6, Krankenstraat 1-11, Krommestraat 1-10, 11, Moreelstraat 2-3, 4-6, Nonnenstraat 1-36, 38-40, Schrijnstraat 18-20, 21-26, 28-32, Sint-Alexiusstraat 1-6, Sint-Beggastraat 1-6, 7-9, Twaalf-Apostelenstraat 1-32, Vrouw van Mechelenstraat 1-2, 4-22, 23-26, 28 (Mechelen)
Het Groot Begijnhof van Mechelen klimt op tot het einde van de 16de en de 17de eeuw. Gevestigd binnen een bestaande stadswijk, vormde het een stad in de stad.


Is de omvattende vaststelling van

Aaneengesloten begijnenhuizen

Jezuspoort 2-6 (Mechelen)
Aaneengesloten huisjes van een bouwlaag onder een steil zadeldak met eenzelfde noklijnhoogte.


Begijnenwoningen

Jezuspoort 1-5 (Mechelen)
Nummer 1: totaal vernieuwd bakstenen gebouw. Nummer 3 en 5: begijnenwoningen in traditionele stijl met voortuintje en vernieuwde afsluitingsmuur voorzien van rondboogdeurtje.


Centjesmuur

Guido Gezellelaan zonder nummer (Mechelen)
17de-eeuwse westelijke begrenzing van het Groot Begijnhof; verweerde muur met verscheidene symbolen van het passieverhaal.


Hoekgebouw

Begijnenkerkhof zonder nummer (Mechelen)
Hoekgebouw gelegen tussen de noord- en oostvleugel van het voormalig cellebroedersklooster. Breedhuis van twee bouwlagen onder steil zadeldak.


Infirmerie Groot Begijnhof

Guido Gezellelaan 47-49 (Mechelen)
Voormalige Infirmerie, ingeplant op het terrein, tussen de Krankenstraat, Nonnenstraat en Guido Gezellelaan, heden deels afgebroken en verbouwd.