Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Geheel van burgerhuizen en stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 97770   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97770

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Deze huizenrij omvat twee villa's, een villa in nieuwe zakelijkheid, een rij van drie sobere stadswoningen afgesloten met een hoekhuis en aan de andere zijde van de Vondelstraat een hoekcomplex bestaande uit drie woningen in nieuwe zakelijkheid, vervolgens opnieuw een tweegezinswoning.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Geheel van burgerhuizen en stadswoningen

Stuivenbergvaart, Vondelstraat (Mechelen)
Deze huizenrij omvat twee villa's, een villa in nieuwe zakelijkheid, een rij van drie sobere stadswoningen afgesloten met een hoekhuis en aan de andere zijde van de Vondelstraat een hoekcomplex bestaande uit drie woningen in nieuwe zakelijkheid, vervolgens opnieuw een tweegezinswoning.


Is de omvattende vaststelling van

Drie tweegezinswoningen

Stuivenbergvaart 22-25, 33-34 (Mechelen)
Bakstenen tweegezinswoningen met cottage- en art-deco-inslag, alle te dateren circa 1931 met uitzondering van nummer 22, van 1912.


Hoekcomplex ontworpen door J. Chabot

Stuivenbergvaart 30-31, 32, Vondelstraat 2A (Mechelen)
Hoekcomplex Vondelstraat, bestaande uit winkel/woonhuis met grote tuin en twee eengezinswoningen.


Villa ontworpen door G. Van Meel

Stuivenbergvaart 26 (Mechelen)
Vrijstaand enkelhuis in nieuwe zakelijkheid van circa 1930, naar ontwerp van architect G. Van Meel. Rechthoekig bakstenen volume van drie bouwlagen.