Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Deel kanaal Dessel-Schoten met aanhorigheden en aanpalende hotels

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
97779
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97779

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

De hotels Wenduine en Westende uit 1922 en het deel van het kanaal Dessel-Schoten, gegraven tussen 1864 en1874, met brug en brugwachterswoning vormen een harmonieus geheel.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

technische waarde

-

ruimtelijk-structurerende waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Deel kanaal Dessel-Schoten met aanhorigheden en aanpalende hotels

Heikantstraat, Wezelsebaan (Schoten)
De hotels Wenduine en Westende uit 1922 en het deel van het kanaal Dessel-Schoten, gegraven tussen 1864 en1874, met brug en brugwachterswoning vormen een harmonieus geheel.

Is de omvattende vaststelling van

Hotel Wenduine en Hotel Westende

Heikantstraat 152, 160 (Schoten)
De Hotels Wenduine en Westende zijn nagenoeg identiek maar in spiegelbeeld opgericht, ze werden in 1922 gebouwd in eclectische stijl.


Sluis- en brugwachterswoningen

Botermelkdijk 232, 362, 402, Sluizenstraat 54, Vaartdreef 1, Wezelsebaan 2 (Schoten)
Sluis- en brugwachtershuisjes langs het kanaal van Dessel over Turnhout naar Schoten zijn steeds volgens hetzelfde patroon gebouwd.