Dorpsplein Eksaarde

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 05-12-1995 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lokeren
Deelgemeente Eksaarde
Straat Eksaarde-dorp
Locatie Eksaarde-dorp (Lokeren)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/46014/105.1
  • OO001896

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Dorpsplein Eksaarde

Eksaarde-dorp (Lokeren)

Het plein rond de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart te Eksaarde vormt een typisch voorbeeld van een dries.

Is de omvattende bescherming van

Kapel der Miraculeuze kruisen en kruiswegkapellen

Kruiskapeldreef zonder nummer, Eksaarde-dorp zonder nummer, Oosteindeken zonder nummer, Ramstraat zonder nummer, Lokeren (Oost-Vlaanderen)

In 1626 gebouwd op de plaats waar in 1317 twee kruisen gevonden werden waaraan bovenmenselijke krachten toegeschreven worden. Bedevaartkapel, rustig gelegen te midden der velden en omringd door rode beuken; voorplein met waterput en zandstenen kruis.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Eksaarde-dorp zonder nummer, Lokeren (Oost-Vlaanderen)

Georiënteerde kerk in het centrum van het dorp, op een driehoekig begraasd plein met enkele bomen. Aan de zuidzijde een monument ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het dorpsplein van Eksaarde rond de parochiekerk is beschermd als dorpsgezicht. De reeds in 1944 als monument beschermde parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart en een pijlerkapel die deel uitmaakt van de kruisweg bij de Kruiskapel behoren tot het beschermde dorpsgezicht. De gevels op de grens van de afbakening maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.

Waarden

Het met gras begroeide driehoekige dorpsplein is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde, wetenschappelijke waarde

als een typische dries rondom de parochiekerk.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.