Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpskom Sint-Amands

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 97780   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97780

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

De bebouwing van de dorpskom van Sint-Amands bestaat uit de kerk en burgerhuizen en klimmen bijna alle op tot de 17de en 18de eeuw, met enkele gebouwen uit de 19de- en vroege 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpskom Sint-Amands

Kaai, Oude Kerkstraat (Puurs-Sint-Amands)
De bebouwing van de dorpskom van Sint-Amands bestaat uit de kerk en burgerhuizen en klimmen bijna alle op tot de 17de en 18de eeuw, met enkele gebouwen uit de 19de- en vroege 20ste eeuw.


Is de omvattende vaststelling van

Burgerhuis gedateerd 1660

Oude Kerkstraat 12 (Puurs-Sint-Amands)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Café A la Belle Alliance en burgerhuis

Oude Kerkstraat 13-15 (Puurs-Sint-Amands)
Uniforme voorgevel in neo-Vlaamserenaissance-stijl van het vierde kwart van de 19de eeuw of het eerste kwart van de 20ste eeuw doch zeker met oudere kern.


Classicistische dorpswoning

Oude Kerkstraat 10 (Puurs-Sint-Amands)
Onderkelderd rijhuisje van drie bouwlagen onder zadeldak, in classicistische stijl van de tweede helft van de 18de eeuw.


Dorpswoning

Oude Kerkstraat 7 (Puurs-Sint-Amands)
Aan de rooilijn palend dubbelhuis, met verhoogde begane grond, opklimmend tot het vierde kwart van de 17de eeuw of de 18de eeuw.


Dorpswoning

Oude Kerkstraat 16 (Puurs-Sint-Amands)
Halfvrijstaand diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, te dateren circa 1700.


Parochiekerk Sint-Amands

Oude Kerkstraat 18 (Puurs-Sint-Amands)
Vrijstaande kerk in laatgotische, laatrenaissance- en neorenaissancestijl, opklimmend tot de 17de eeuw, uitgebreid in de loop van de 18de en 19de eeuw.


Pastorie Sint-Amandsparochie

Oude Kerkstraat 5 (Puurs-Sint-Amands)
Achter de huidige rooilijn gelegen dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen op verhoogde begane grond, van 1858-1859 naar ontwerp van architect J. Schadde.


Stadswoning

Oude Kerkstraat 14 (Puurs-Sint-Amands)
Recent gerestaureerd diephuis van twee bouwlagen onder zadeldak, mogelijk opklimmend tot begin 18de eeuw.