Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpskern Zandhoven

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
97792
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97792

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

De dorpskern van Zandhoven groeide rond de vestiging van een 12de-eeuwse hoofdrechtbank. Rond het dorpsplein staan onder andere twee afspanningen, de dekenij en de Sint-Amelbergakerk.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpskern Zandhoven

Amelbergastraat, De Linden (Zandhoven)
De dorpskern van Zandhoven groeide rond de vestiging van een 12de-eeuwse hoofdrechtbank. Rond het dorpsplein staan onder andere twee afspanningen, de dekenij en de Sint-Amelbergakerk.

Is de omvattende vaststelling van

Afspanning De Swaene

Amelbergastraat 18-20 (Zandhoven)
Voormalige afspanning, reeds vermeld midden 18de eeuw, huidig uitzicht uit einde 19de of begin 20ste eeuw.


Afspanning Sint-Christoffel

Amelbergastraat 1 (Zandhoven)
Oude afspanning gelegen aan de kortste zijde van de oude Zandhovense dorpskern in driehoeksvorm.


Burgerhuis

Amelbergastraat 12 (Zandhoven)
Statig burgerhuis van twee bouwlagen onder leien zadeldak, mogelijk met oudere kern doch huidig uitzicht uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Decanale kerk Sint-Amelberga met kerkhof

De Linden zonder nummer (Zandhoven)
De gotische kerk dateert uit begin 16de eeuw, gelegen even ten zuiden van de oude dorpskern, omhaagd kerkhof rond de kerk.


Dorpswoning

Amelbergastraat 16 (Zandhoven)
Lage 19de-eeuwse dorpswoning van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, mogelijk met oudere kern.


Dorpswoning

Amelbergastraat 22 (Zandhoven)
Dorpswoning van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak te dateren in het vierde kwart van de 19de eeuw.


Oorlogsmonument Zandhoven

Amelbergastraat zonder nummer (Zandhoven)
Gedenksteen van Antoon De Mol en Edouard Vereycken in geometrische stijl, bestaande uit een Heilig Hartbeeld op sokkel geflankeerd door twee wakende soldaten.


Pastorie Sint-Amelbergaparochie

Amelbergastraat 13 (Zandhoven)
Voormalige pastorie, sinds 1873 dekenij, zijnde het laag gedeelte, pastorie sinds 1664; in het derde kwart van de 18de eeuw vergroot met hoger diephuis ten westen.


Pomp op dorpsplein

Amelbergastraat zonder nummer (Zandhoven)
Dorpspomp, heropgericht in 1972: hardstenen pijler met paneelwerk, bekronende pijnappel