Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pieter met kerkhofmuur

Beschermd monument van 12-10-1994 tot heden
ID: 978   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/978

Besluiten

Parochiekerk Sint-Pieter met meubilair en kerkhofmuur
definitieve beschermingsbesluiten: 12-10-1994  ID: 2754

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de Sint-Pieterskerk - met ingebouwde romaanse westtoren (circa 1200), in 1780 herbouwd in classicistische stijl - met inbegrip van het meubilair en de bakstenen kerkhofmuur. De kerk en het kerkhof zijn als dorpsgezicht beschermd.


Waarden

De Sint-Pieterskerk met inbegrip van het meubilair alsook de bakstenen kerkhofmuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Een oorspronkelijk romaans bedehuis (circa 1200) gebouwd in opdracht van het kapittel van de Leuvense Sint-Pieterskerk die er het patronaat en tiendenrecht bezat, in 1780 voorzien van de huidige classicistische geïnspireerde beuk, met behoud van de romaanse westtoren.

artistieke waarde

De romaanse westtoren (circa 1200), een massieve, gesloten, vierkante toren met defensief karakter als typisch voorbeeld van romaanse architectuur, waarbij het specifieke streekkarakter tot uiting komt in het afwisselend gebruik van kalkzandsteen en ijzerzandsteen; de uit 1780 daterende beuk met sacristie en bijgebouwen als een bescheiden voorbeeld van een classicistisch voorbeeld van een classicistisch geïnspireerd éénbeukig bedehuis van vier traveeën met polygonaal afgesloten koor, opgetrokken in bak- en kalkzandsteen, met stucgewelf op Toscaanse pilasters en steekkappen boven de lunetvormige vensters.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter met kerkhof

Kerkplein 1 (Lubbeek)
De oorspronkelijk romaanse kerk met ingebouwde westtoren van circa 1200, werd in 1780 herbouwd in classicistische stijl, de kerk is omringd door een ommuurd kerkhof met enkele waardevolle grafmonumenten.