Begraafplaats Campo Santo

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-03-1996 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Sint-Amandsberg
Straat Visitatiestraat
Locatie Visitatiestraat zonder nummer (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/44021/161.1
  • 4.02/44021/251.1
  • OO000004

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Begraafplaats Campo Santo

Visitatiestraat zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het Campo Santo is gelegen op de noordelijke helling van de Kapelleberg. De oprichting van het Campo Santo is te danken aan pastoor Van Damme. Eerwaarde Heer Jozef Van Damme (1804-74). Op 8 december 1847 werden zowel de nieuwe parochiekerk, toegewijd aan Heilige Amandus en Heilige Jozef, als het kerkhof ingewijd.

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht omvat de oudste delen van de begraafplaats Campo Santo, namelijk uit 1847 en 1856 en de uitbreiding van 1876. Het oudste gedeelte van de begraafplaats uit 1847 en 1856 is ook als monument beschermd. De als monument beschermde Sint-Amanduskapel (1942) en het voormalig gemeentehuis van Sint-Amandsberg (1996) liggen eveneens binnen de afbakening van het stadsgezicht.

Waarden

Het gedeelte van het Campo Santo te Sint-Amandsberg omvattende de oudste delen aangelegd in 1847 en 1856 en de uitbreiding van 1876, begrensd door de oude Gentstraat, met inbegrip van de omheining, en de onmiddellijke omgeving, namelijk de Kapelleberg met de als monument beschermde kapel, het openbaar parkje, de parochiekerk, het voormalige gemeentehuis en het oorlogsmonument is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, artistieke waarde, historische waarde, volkskundige waarde, wetenschappelijke waarde

  • 19 meter hoge getuigeheuvel, overblijfsel van de stuifzandruggen die ontstaan zijn in de IJstijd;
  • archeologisch belangrijk site op de zandheuvel, genaamd de Kapelleberg, waar de Sint-Baafsabdij vermoedelijk reeds in de 7de of 8ste eeuw één van haar oudste hoeven, het Hof te Zingem, oprichtte en waar zeker reeds in de 14de eeuw een kapel bestond met een woning ten behoeve van de proost die de bidplaats namens de Sint-Baafsabdij bediende;
  • het interessantste deel van de begraafplaats met een opmerkelijk aantal graven van bekende Vlaamse figuren, waarvan het oudste gedeelte bij zonder mooi gelegen is op de noordwesthelling van de Kapelleberg , met op de heuveltop de Sint-Amanduskapel;
  • directe omgeving van het Campo Santo in het centrum van de gemeente, met aan de voet van de heuvel de neogotische parochiekerk Heilige Amandus ingewijd samen met het kerkhof in 1847, het voormalige gemeentehuis van Sint-Amandsberg, een ontwerp van M. De Noyette van 1883 in neogotische stijl, en met daarvoor een oorlogsmonument van beeldhouwer A. De Beule opgericht in 1926.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.