Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Begraafplaats Campo Santo

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
9781
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9781

Besluiten

Gemeentehuis van Sint-Amandsberg en gedeelte van Campo Santo
definitieve beschermingsbesluiten: 13-03-1996  ID: 2994

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht omvat de oudste delen van de begraafplaats Campo Santo, namelijk uit 1847 en 1856 en de uitbreiding van 1876. Het oudste gedeelte van de begraafplaats uit 1847 en 1856 is ook als monument beschermd. De als monument beschermde Sint-Amanduskapel (1942) en het voormalig gemeentehuis van Sint-Amandsberg (1996) liggen eveneens binnen de afbakening van het stadsgezicht.Waarden

Het gedeelte van het Campo Santo te Sint-Amandsberg omvattende de oudste delen aangelegd in 1847 en 1856 en de uitbreiding van 1876, begrensd door de oude Gentstraat, met inbegrip van de omheining, en de onmiddellijke omgeving, namelijk de Kapelleberg met de als monument beschermde kapel, het openbaar parkje, de parochiekerk, het voormalige gemeentehuis en het oorlogsmonument is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

 • 19 meter hoge getuigeheuvel, overblijfsel van de stuifzandruggen die ontstaan zijn in de IJstijd;
 • archeologisch belangrijk site op de zandheuvel, genaamd de Kapelleberg, waar de Sint-Baafsabdij vermoedelijk reeds in de 7de of 8ste eeuw één van haar oudste hoeven, het Hof te Zingem, oprichtte en waar zeker reeds in de 14de eeuw een kapel bestond met een woning ten behoeve van de proost die de bidplaats namens de Sint-Baafsabdij bediende;
 • het interessantste deel van de begraafplaats met een opmerkelijk aantal graven van bekende Vlaamse figuren, waarvan het oudste gedeelte bij zonder mooi gelegen is op de noordwesthelling van de Kapelleberg , met op de heuveltop de Sint-Amanduskapel;
 • directe omgeving van het Campo Santo in het centrum van de gemeente, met aan de voet van de heuvel de neogotische parochiekerk Heilige Amandus ingewijd samen met het kerkhof in 1847, het voormalige gemeentehuis van Sint-Amandsberg, een ontwerp van M. De Noyette van 1883 in neogotische stijl, en met daarvoor een oorlogsmonument van beeldhouwer A. De Beule opgericht in 1926.

artistieke waarde

 • 19 meter hoge getuigeheuvel, overblijfsel van de stuifzandruggen die ontstaan zijn in de IJstijd;
 • archeologisch belangrijk site op de zandheuvel, genaamd de Kapelleberg, waar de Sint-Baafsabdij vermoedelijk reeds in de 7de of 8ste eeuw één van haar oudste hoeven, het Hof te Zingem, oprichtte en waar zeker reeds in de 14de eeuw een kapel bestond met een woning ten behoeve van de proost die de bidplaats namens de Sint-Baafsabdij bediende;
 • het interessantste deel van de begraafplaats met een opmerkelijk aantal graven van bekende Vlaamse figuren, waarvan het oudste gedeelte bij zonder mooi gelegen is op de noordwesthelling van de Kapelleberg , met op de heuveltop de Sint-Amanduskapel;
 • directe omgeving van het Campo Santo in het centrum van de gemeente, met aan de voet van de heuvel de neogotische parochiekerk Heilige Amandus ingewijd samen met het kerkhof in 1847, het voormalige gemeentehuis van Sint-Amandsberg, een ontwerp van M. De Noyette van 1883 in neogotische stijl, en met daarvoor een oorlogsmonument van beeldhouwer A. De Beule opgericht in 1926.

historische waarde

 • 19 meter hoge getuigeheuvel, overblijfsel van de stuifzandruggen die ontstaan zijn in de IJstijd;
 • archeologisch belangrijk site op de zandheuvel, genaamd de Kapelleberg, waar de Sint-Baafsabdij vermoedelijk reeds in de 7de of 8ste eeuw één van haar oudste hoeven, het Hof te Zingem, oprichtte en waar zeker reeds in de 14de eeuw een kapel bestond met een woning ten behoeve van de proost die de bidplaats namens de Sint-Baafsabdij bediende;
 • het interessantste deel van de begraafplaats met een opmerkelijk aantal graven van bekende Vlaamse figuren, waarvan het oudste gedeelte bij zonder mooi gelegen is op de noordwesthelling van de Kapelleberg , met op de heuveltop de Sint-Amanduskapel;
 • directe omgeving van het Campo Santo in het centrum van de gemeente, met aan de voet van de heuvel de neogotische parochiekerk Heilige Amandus ingewijd samen met het kerkhof in 1847, het voormalige gemeentehuis van Sint-Amandsberg, een ontwerp van M. De Noyette van 1883 in neogotische stijl, en met daarvoor een oorlogsmonument van beeldhouwer A. De Beule opgericht in 1926.

volkskundige waarde

 • 19 meter hoge getuigeheuvel, overblijfsel van de stuifzandruggen die ontstaan zijn in de IJstijd;
 • archeologisch belangrijk site op de zandheuvel, genaamd de Kapelleberg, waar de Sint-Baafsabdij vermoedelijk reeds in de 7de of 8ste eeuw één van haar oudste hoeven, het Hof te Zingem, oprichtte en waar zeker reeds in de 14de eeuw een kapel bestond met een woning ten behoeve van de proost die de bidplaats namens de Sint-Baafsabdij bediende;
 • het interessantste deel van de begraafplaats met een opmerkelijk aantal graven van bekende Vlaamse figuren, waarvan het oudste gedeelte bij zonder mooi gelegen is op de noordwesthelling van de Kapelleberg , met op de heuveltop de Sint-Amanduskapel;
 • directe omgeving van het Campo Santo in het centrum van de gemeente, met aan de voet van de heuvel de neogotische parochiekerk Heilige Amandus ingewijd samen met het kerkhof in 1847, het voormalige gemeentehuis van Sint-Amandsberg, een ontwerp van M. De Noyette van 1883 in neogotische stijl, en met daarvoor een oorlogsmonument van beeldhouwer A. De Beule opgericht in 1926.

wetenschappelijke waarde

 • 19 meter hoge getuigeheuvel, overblijfsel van de stuifzandruggen die ontstaan zijn in de IJstijd;
 • archeologisch belangrijk site op de zandheuvel, genaamd de Kapelleberg, waar de Sint-Baafsabdij vermoedelijk reeds in de 7de of 8ste eeuw één van haar oudste hoeven, het Hof te Zingem, oprichtte en waar zeker reeds in de 14de eeuw een kapel bestond met een woning ten behoeve van de proost die de bidplaats namens de Sint-Baafsabdij bediende;
 • het interessantste deel van de begraafplaats met een opmerkelijk aantal graven van bekende Vlaamse figuren, waarvan het oudste gedeelte bij zonder mooi gelegen is op de noordwesthelling van de Kapelleberg , met op de heuveltop de Sint-Amanduskapel;
 • directe omgeving van het Campo Santo in het centrum van de gemeente, met aan de voet van de heuvel de neogotische parochiekerk Heilige Amandus ingewijd samen met het kerkhof in 1847, het voormalige gemeentehuis van Sint-Amandsberg, een ontwerp van M. De Noyette van 1883 in neogotische stijl, en met daarvoor een oorlogsmonument van beeldhouwer A. De Beule opgericht in 1926.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Begraafplaats Campo Santo

Visitatiestraat zonder nummer (Gent)
Het Campo Santo is gelegen op de noordelijke helling van de Kapelleberg. De oprichting van het Campo Santo is te danken aan pastoor Van Damme. Op 8 december 1847 werden zowel de nieuwe parochiekerk, toegewijd aan Heilige Amandus en Heilige Jozef, als het kerkhof ingewijd. Het huidige kerkhof met zijn aanzienlijke omvang en onregelmatige begrenzingen is het resultaat van verschillende uitbreidingen. Het geheel is volledig omheind of ommuurd en voorzien van verscheidene hekken, wat de begraafplaats het typisch gesloten karakter verleent.

Is de omvattende bescherming van

Gemeentehuis Sint-Amandsberg

Antwerpsesteenweg 249 (Gent)
Monumentaal, vrijstaand gebouw op rechthoekige plattegrond, in neogotische stijl geconstrueerd naar ontwerp van architect M. De Noyette in 1883. Gesitueerd op de hoek van de Antwerpsesteenweg en de Visitatiestraat ten zuiden van de Kapelleberg. Twee bouwlagen op souterrain en vier verschillend uitgewerkte gevels.


Oorlogsmonument

Antwerpsesteenweg zonder nummer (Gent)
In een cirkelvormig bloemenperk werd in 1926 een herdenkingsmonument geplaatst ter ere van de gesneuvelden, opgeëisten en burgerlijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog in Sint-Amandsberg. De beeldhouwer van dit gedenkteken is Aloïs De Beule.


Parochiekerk Heilige Amandus en Heilige Jozef

Visitatiestraat 4 (Gent)
Oorspronkelijk eenvoudige driebeukige bakstenen kerk met ingebouwde westtoren, gebouwd in 1846-1847 naar ontwerp van architect Mathias Wolters. Ingrijpend verbouwd in 1932-1940 door architecten Jan en Antoine Rooms: van de uitwendige kerk bleef enkel de tweede en derde geleding van de westtoren met spits behouden; de kruisbeuk, koor, sacristie en doopkapel werden toegevoegd.


Sint-Amanduskapel

Visitatiestraat 2 (Gent)
De barokkapel gebouwd in 1720-1721 in opdracht van bisschop Philippus van der Noot bevindt zich op de Kapelle- of Sint-Amandsberg, de hoogste en enig overblijvende duinheuvel van Sint-Amandsberg. Eénbeukige kapel van vier traveeën met driezijdig afgesloten koor.