Beschermd monument

Woning Crabeels met stadstuin

Beschermd monument van 04-06-2015 tot heden
ID: 9784   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9784

Besluiten

Woning Crabeels met stadstuin
definitieve beschermingsbesluiten: 04-06-2015  ID: 5769

Beschrijving

De woning Crabeels is, met inbegrip van het interieur en de achterliggende stadstuin, beschermd als monument.


Waarden

Woning Crabeels met stadstuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Zeldzame en door de goede staat van bewaring ook representatieve getuige van de 19de-eeuwse bebouwing aan de voormalige Statiestraat, die - op enkele uitzonderingen na - volledig in de as werd gelegd door vergeldingsacties van de Duitse bezetter op 25 en 26 augustus 1914. Als in de wederopbouw geïntegreerd 'relict' van de gespaarde, oorspronkelijke bebouwing heeft de woning Crabeels een voor de Bondgenotenlaan belangrijke contextwaarde.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: In 1869 naar ontwerp van de Leuvense architect Jean Vingeroedt opgetrokken herenwoning, opgevat als een dubbelhuis in neoclassicistische stijl en gekenmerkt door een nagenoeg gaaf bewaarde, strak geritmeerde lijstgevel met bepleisterd parement, sterk horizontaal geleed door imitatiebanden, hardstenen plint, balkon en dito lijstwerk, en getypeerd door een decoratie van guirlandes, voluutsluitstenen en schijfmotieven en de rijkelijk uitgewerkte kroonlijst. Hoge ensemblewaarde door het goed bewaarde interieur met onder meer intacte, weelderig uitgewerkte stucplafonds in de salons op de bel etage, parketvloeren, marmeren schouwen en vleugeldeuren die de oorspronkelijke, rijke woonsfeer uitstralen en bijdragen tot de authenticiteit van het geheel.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Neoclassicistische burgerhuizen

Bondgenotenlaan 99, 101 (Leuven)
Rijhuizen die een onderdeel vormen van de oorspronkelijke basisbebouwing en volgens de bouwvergunning werden opgetrokken in 1869. Door architect Jean Vingeroedt ontworpen als een gekoppeld dubbel- en enkelhuis.