Beschermd monument

Herenhuis Vander Elst

Beschermd monument van 04-06-2015 tot heden
ID: 9785   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9785

Besluiten

Herenhuis Vander Elst
definitieve beschermingsbesluiten: 04-06-2015  ID: 5770

Beschrijving

Het herenhuis Vander Elst is, met inbegrip van de achterliggende tuin, beschermd als monument.


Waarden

De herenwoning Vander Elst is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als wederopbouwpand is de herenwoning Vander Elst een indirecte getuige van de Grote Brand van Leuven, waarbij de voormalige Statiestraat - nu Bondgenotenlaan - op 25 en 26 augustus 1914 nagenoeg volledig in de as werd gelegd door vergeldingsacties van de Duitse bezetter.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Voor de binnenstad van Leuven unieke herenwoning in art deco-stijl, in 1922 naar ontwerp van de Brusselse architect René Notéris gebouwd als een ruim dubbelhuis van twee bouwlagen en drie brede traveeën onder mansardedak, met een haast volledig in witte natuursteen opgetrokken gevelfront, getypeerd door in- en uitspringende volumes van portaal, erkers, loggia en dakkapellen, en door een ingehouden decoratie van gestileerde chutes in de eerste bouwlaag, geometrische motieven in de tweede bouwlaag en fraai smeedijzerwerk met bloem- en krulmotief voor deur, vensters en balkon. Authentieke herenwoning met uiterst verzorgd, nagenoeg gaaf bewaard buitenaspect, representatief voor het oeuvre van architect Notéris en de art deco-architectuur in Leuven, en toonaangevend voor de rijke woonsfeer van de gegoede burgerij tijdens het interbellum. Hoewel stilistisch eerder atypisch voor de in Leuven doorgaans historiserende wederopbouwarchitectuur, is de herenwoning Vander Elst typologisch uitermate kenmerkend voor de bebouwing aan de Bondgenotenlaan, waar statige handelspanden en voorname herenhuizen eertijds een prestigieus kader vormden.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herenhuis Vander Elst

Bondgenotenlaan 136 (Leuven)
De beeldbepalende woning werd in 1922 ontworpen door de Brusselse architect René Notéris in art deco en illustreert zeer goed de levenswijze en wooncultuur van de gegoede burgerij in de jaren 1920.