Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Fort 5

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
97919
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97919

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Fort 5 maakt deel uit van de Brialmontvesting – de fortengordel rond Antwerpen, opgericht in de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Fort 5

Jacob de Roorestraat zonder nummer (Edegem)
Fort 5 maakt deel uit van de Brialmontvesting – de fortengordel rond Antwerpen, opgericht in de 19de eeuw.

Is de omvattende vaststelling van

Oorlogsmonument Fort 5

Jacob de Roorestraat zonder nummer (Edegem)
Oorlogsmonument van steenhouwer Clément Jonckheer, ingehuldigd op 27 juni 1926; het monument herdenkt de zestien gefusilleerden die hier werden terecht gesteld.