Beschermd monument

Midzeelhoeven: historische groenteserres

Beschermd monument van 08-06-2015 tot heden

ID: 9792   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9792

Besluiten

Historische groentenserres
definitieve beschermingsbesluiten: 08-06-2015  ID: 5775

Beschrijving

De historische groenteserres op de site van de Midzeelhoeves zijn beschermd als monument.Waarden

De historische groenteserres op de site van de Midzeelhoeves zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het ensemble van serres heeft een belangrijke historische en documentaire waarde als materiële getuigen van de opkomst en massale verspreiding van de glastuinbouw in de nabijheid van Mechelen vanaf 1860 en de maatschappelijke en economische verschuivingen, die hiermee gepaard gingen. In het ensemble neemt de Mechelse serre, beter gekend als de bloemkoolserre of kniekas, een uniek plaats in als speciaal ontwikkeld type voor de regio die mee aan de basis lag van het uitgroeien van Sint-Katelijne-Waver tot centrum van de groenteteelt.

industrieel-archeologische waarde

Het ensemble van serres is bijzonder representatief voor de technische ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande architecturale ontwikkelingen in de glastuinbouw vanaf de jaren 1860 tot de jaren 1980. Naast de platte bakken of éénruiters die tot op heden blijven doorleven, ontwikkelde zich rond 1900 uit de druivenserres het oudste serretype uit de streek: de Mechelse bloemkoolserre met een dragende structuur van hout en karakteristieke knik in de opstand, die tot circa 1960 werd opgericht. De volledig uit ijzer opgetrokken kweekserre werd hoofdzakelijk gebouwd tussen 1947 en 1955. Beide types werden in de loop van de tweede helft van de 20ste eeuw verdrongen door het moderne warenhuistype opgebouwd uit een dragende structuur van ijzer en aluminium. De ensemblewaarde van de vier serretypes die tot op heden op ambachtelijke wijze worden gebruikt, is bijgevolg groot. Ze wordt echter nog bijkomend versterkt door de omgevende historische site van de Midzeelhoeves die in de loop der jaren werd uitgebouwd tot een karakteristieke bedrijfssite voor de periode 1860-1980 met bijhorend groentemuseum.

sociaal-culturele waarde

De serres staan symbool voor de bloeiperiode van de gehele sector en van het sociale leven van de vele mensen die actief waren in deze sector, zowel boeren en tuinders als distributeurs, werknemers van de veiling en aanverwante sectoren in alle rangen en standen. Ze helpen mee de herinnering aan de vervlogen stiel van tuinder levendig te houden door het visueel illustreren van de oude teeltwijzen en -technieken die aanzetten tot een beter begrip van de evolutie in de glastuinbouw en van de rol van de mens als producent en consument in dit geheel.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Historische groenteserres bij Midzeelhoeven

Midzelen zonder nummer (Sint-Katelijne-Waver)
Op de site van de historische Midzeelhoeven werden historische kweekbakken en serres geplaatst van verschillende types die de ontwikkeling van de glastuinbouw in de regio in de tweede helft van de 20ste eeuw illustreren.