Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Fort van Kapellen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 97921   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97921

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Redoute voor de onverdedigde sector Oorderen-Schoten en tevens ter verdediging van de spoorlijn Antwerpen-Essen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Fort van Kapellen

Fortsteenweg zonder nummer (Kapellen)
Redoute voor de onverdedigde sector Oorderen-Schoten en tevens ter verdediging van de spoorlijn Antwerpen-Essen.