Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Fort van Kapellen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
97921
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97921

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Redoute voor de onverdedigde sector Oorderen-Schoten en tevens ter verdediging van de spoorlijn Antwerpen-Essen.Waarden

architecturale waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Fort van Kapellen

Fortsteenweg zonder nummer (Kapellen)
Het fort van Kapellen (13 ha) is het oudste betonnen pantserfort van de vesting Antwerpen, gebouwd tussen 1893-1897, met de verdediging van de spoorweg Antwerpen - Roosendaal tot doel.