Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Fort van Walem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 97926   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97926

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Sperfort van de eerste groep 1870/1890, trapezoïdale constructie met een circa 50 meter brede omgrachting en binnenplein met kazerne.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Fort van Walem

Koning Albertstraat zonder nummer (Mechelen)
Oudste fort van de buitenste fortengordel rond Antwerpen, gebouwd in de periode 1878-1893, in baksteen en beton. Boven op het hoofdfront herinnert het oorlogsmonument aan de slachtoffers die hier begin oktober 1914 vielen.