Beschermd monument

Elektrisch onder-/omvormingsstation

Beschermd monument van 22-06-2004 tot heden
ID: 9793   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9793

Besluiten

Elektrisch onder-/omvormingsstation en personeelswoning
definitieve beschermingsbesluiten: 22-06-2004  ID: 4298

Beschrijving

De bescherming omvat het gebouw van een voormalig elektrisch onder-/omvormingsstation met bijhorende personeelswoning.Waarden

Gebouw van een voormalig elektrisch onder-/omvormingsstation met bijhorende personeelswoning met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als enige overblijvende materiƫle getuige van de nu verdwenen belangrijke industriƫle bedrijvigheid die de aanzet vormde voor de urbanisatie van dit deel van Gent en dit vanaf de eerste helft van de 19de eeuw.
Het is tevens een voorbeeld van een bedrijfsgebouw behorende tot de sector van de elektriciteitsdistributie en meer bepaald een zeldzaam voorbeeld van een onder/omvormingsstation ten behoeve van de klantbedrijven die met gelijkstroom werkten. In het onderhavige geval gaat het om een onderstation dat deel uitmaakt van de toenmalige stedelijke openbare elektriciteitsproductie en -distributie die vanaf 1924 op grootschalige wijze op gang kwam met de bouw van de elektriciteitscentrale aan de Ham.
Het is ook een voorbeeld van bedrijfsarchitectuur uit het vroege interbellum, ontworpen door een 'bouwmeester' van de overheid, in casu Jan-Albert De Bondt (1888-1969) wiens oeuvre algemene erkenning geniet.
De bijhorende personeelswoning is een voorbeeld van de wijze waarop een werknemer-beheerder van een onderdeel van een overheidsbedrijf anno 1924 kon worden gehuisvest en van de eerder traditionalistische architectuur die aan een dergelijke woning kon worden toebedacht.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Elektrisch onder-/omvormingsstation

Nieuwewandeling 2A-B (Gent)
Het onderstation maakt deel uit van de toenmalige stedelijke openbare elektriciteitsproductie en -distributie die vanaf 1924 op grootschalige wijze op gang kwam met de bouw van de elektriciteitscentrale aan de Ham. Het is een voorbeeld van bedrijfsarchitectuur uit het vroege interbellum, ontworpen door een 'bouwmeester' van de overheid, Jan-Albert De Bondt (1888-1969).