Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Fort van Schoten

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
97934
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97934

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Het Fort van Schoten werd in 1885 opgericht als onderdeel van de na 1875 verder uitgebouwde verdediging van de Vesting Antwerpen.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Fort van Schoten

Legerbaan 5 (Schoten)
Het Fort van Schoten werd in 1885 opgericht als onderdeel van de na 1875 verder uitgebouwde verdediging van de Vesting Antwerpen.