Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
97948
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97948

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

Familiestraat 14 (Antwerpen) Familiestraat 16 (Antwerpen) Familiestraat 20 (Antwerpen)

Burgerhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl, volgens de bouwaanvraag uit 1899 opgetrokken door de aannemer Alphonse Magnus.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Familiestraat 18 (Antwerpen)
Enig bewaard burgerhuis van een oorspronkelijk geheel van vier burgerhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl, volgens de bouwaanvraag uit 1899 opgetrokken door de aannemer Alphonse Magnus.