Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ensemble ontworpen door Ernest Stordiau

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 97949   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97949

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

Filomenastraat 26 (Antwerpen)

Het bouwdossier voor de woningen werd opgemaakt in 1889 door Ernest Stordiau in opdracht van de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises".Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Ensemble ontworpen door Ernest Stordiau

Filomenastraat 24-26, Grotehondstraat 49 (Antwerpen)
Het bouwdossier voor de drie woningen werd opgemaakt in 1889 door Ernest Stordiau in opdracht van de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises".