Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Coleta

Beschermd monument van tot heden

ID
9795
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9795

Besluiten

Parochiekerk Sint-Coleta met cultuurgoederen
definitieve beschermingsbesluiten: 16-07-2014  ID: 5486

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming omvat de parochiekerk Sint-Coleta met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken.Waarden

De parochiekerk Sint-Coleta is met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als monumentaal gebouw in de nieuwe wijk moest de parochiekerk de uitdrukking van de sterk demografische groei en het herstel van het katholiek geloof aan het einde van de 19de eeuw symboliseren.
Het uitzonderlijk patrimonium van de Sint-Coletakerk getuigt van deze tijdsgeest en de godvrucht en ijver van de pastoors en parochianen om hun tijdelijk verblijf in de parochie te vereeuwigen door schenkingen van meubilair en decoratie. Dankzij het mecenaat van de gefortuneerde pastoor Robert de la Kethulle en schenkingen van de onderpastoor O. Bracq, van de voorzitter van de kerkfabriek Gustaaf Kallaert of de parochianen bezit de Sint-Coletakerk waardevol cultureel erfgoed.

artistieke waarde

De Sint-Coletakerk is voor de neogotische religieuze kunst een gaaf bewaard voorbeeld van een totaalkunstwerk, waarbij vooral de polychrome interieurafwerking, de glasramen en het meubilair een uniek ensemble vormen.
Dit ensemble is zeer representatief voor de ambachtelijke uitvoering van de neogotische kunstenaars zoals de beeldbouwers Eduard Van den Eynde (biechtstoel van 1895 geschonken door onderpastoor O. Bracq), Gustaaf Kallaert (preekstoel en communiebank van 1896, biechtstoel van 1896 geschonken door pastoor De la Kethulle) of de gebroeders Todt (twee neogotische biechtstoelen en twee eiken koorbanken van 1913) die werkten in de geest van de Sint-Lucasneogotiek.
De rijke polychromie van de beschilderde binnenkerk met zowel figuratieve, symbolische als gevarieerde decoratieve elementen als steen- of damastimitaties, sjabloonmotieven, medaillons met banderollen, uitgevoerd door de lokale decoratieschilder Eugène De Buck vormt samen met het neogotische meubilair en de neogotische glasramen een stilistisch homogeen en kwalitatief ensemble.
De kleurrijke figuratieve glasramen uit het atelier van Jozef Casier in het koor en deze in de voorgevel van de gebroeders Ganton in neogotische traditie, aangevuld met recentere glasramen in de zijbeuken en transept naar ontwerp van kunstschilder Crespin, uitgevoerd door het Brusselse glazenieratelier Colpaert, dragen in hoge mate bij tot de unieke sfeer.
Uniek is het orgel met polychroom beschilderde pijpen en neogotische dubbele orgelkast van 1890, oorspronkelijk gebouwd door orgelbouwer Charles Anneessens, uitgebreid door Jules Anneessens in 1947 en zorgvuldig gerestaureerd in 1998.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Door de sobere, op de vroege gotiek geïnspireerde neogotische baksteenarchitectuur en de bouwperiode wordt het ontwerp van de Sint-Coletakerk algemeen toegeschreven aan architect August Van Assche, medewerker van J.B. Bethune en één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de neogotiek in Vlaanderen.
Architectuurhistorisch is de Sint-Coletakerk een typisch voorbeeld van de ideale Vlaamse parochiekerk die symbool moest staan voor de identiteit van de nieuwe wijk en parochie.
Het gaaf bewaarde kerkinterieur met muurschilderingen, glasramen en rijk meubilair is als totaalkunstwerk zeer representatief voor de neogotische stroming aan het einde van de 19de eeuw.

historische waarde

De Sint-Coletakerk vormde samen met de neogotische pastorie en het voormalige klooster de kern van de nieuwe eind 19de-eeuwse stadswijk, ten zuiden van Gent, de zogenaamde Stropwijk die aangelegd werd op een deel van het vroegere Sint-Pietersdorp extra muros en de Hollandse citadel.
De nieuwe kerk in een sobere neogotische baksteenarchitectuur werd opgericht in 1888-1890 op initiatief van de Gentse bisschop, oorspronkelijk als kapel voor het nabije klooster maar werd in 1894 al als parochiekerk erkend.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Coleta

Sint-Coletastraat 10 (Gent)
De Sint-Coletakerk werd in een sobere neogotische baksteenarchitectuur opgericht in 1888-1890 naar ontwerp van August Van Assche. De plattegrond ontvouwt een driebeukige basilicale kerk van vijf traveeën met iets uitspringend transept en koor van twee traveeën met driezijdig sluiting, met ten zuidoosten aansluitende sacristie. In de kerk hangt een gedenkplaat ter ere van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog met uitgebreid na de Tweede Wereldoorlog.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.