Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis en ijzerhandel in art-nouveaustijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
97956
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97956

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

Nationalestraat 126 (Antwerpen): ijzerhandel

Oorspronkelijk geheel gevormd door een burgerhuis en ijzerhandel in art-nouveaustijl, gebouwd in opdracht van Arthur Biot, naar een ontwerp door de architect Rodolphe Frank uit 1903. De ijzerhandel (nummer 124) werd in 1979 gesloopt voor een kantoorgebouw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis en ijzerhandel in art-nouveaustijl

Nationalestraat 124-126 (Antwerpen)
Oorspronkelijk geheel gevormd door een burgerhuis en ijzerhandel in art-nouveaustijl, gebouwd in opdracht van Arthur Biot, naar een ontwerp door de architect Rodolphe Frank uit 1903. De ijzerhandel (nummer 124) werd in 1979 gesloopt voor een kantoorgebouw.