Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 97967   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97967

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Markt 10 (Berlaar)

Horend bij brouwerij. In kern opklimmend tot de 18de eeuw, huidig uitzicht vermoedelijk van circa 1886.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee burgerhuizen

Markt 10-11 (Berlaar)
Horend bij brouwerij. In kern opklimmend tot de 18de eeuw, huidig uitzicht vermoedelijk van circa 1886.