Beschermd monument

Sint-Barbaracollege: kerk

Beschermd monument van 19-07-1994 tot heden

ID: 9797   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9797

Besluiten

Sint-Barbaracollege: kerk
definitieve beschermingsbesluiten: 19-07-1994  ID: 2724

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de kerk van het Sint-Barbaracollege, met uitzondering van de nieuw gebouwde verdieping boven de sacristie.Waarden

De kerk van het Sint-Barbaracollege, met uitzondering van de nieuw gebouwde verdieping boven de sacristie, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als overwegend neobarokke jezuïetenkerk gebouwd in 1855-1858 van architect F. Steyaert junior, naar concept van de rector van het college P. Coppens.

artistieke waarde

van het rijk versierde en gestoffeerde kerkinterieur in neobarokstijl met talrijk meubilair in aangepaste stijl uit eind 19de eeuw, onder meer negen altaren, negen biechtstoelen en merkwaardig meubilair en beeldhouwwerk van beeldhouwer Mathias Zens.

historische waarde

van het rijk versierde en gestoffeerde kerkinterieur in neobarokstijl met talrijk meubilair in aangepaste stijl uit eind 19de eeuw, onder meer negen altaren, negen biechtstoelen en merkwaardig meubilair en beeldhouwwerk van beeldhouwer Mathias Zens.

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Barbaracollege

Savaanstraat 33, zonder nummer (Gent)
Voormalig Sint-Barbaraklooster, thans Sint-Barbaracollege. In 1420 stichtte Joris Vranckx een augustinessenpriorij, het zogenaamde "Sint-Barbara- of Jeruzalemklooster", op het perceel gelegen tussen Savaanstraat en Ketelvest.